همان یکی

قضاوتم نکن

۱۲ نظر

دلگیرم

از دنیآ و روزگآرش

از بی کسی هآ و سکوت هآ

این منم که اینگونه خسته ام

منی که همیشه خوب بودم و خندآن

منی که خنده هآیم مثآلی بود به مثآل ضرب المثل

نمی توآنی بفهمی و البته عجیب هم نیست برآیم

چون “تـو”، “من” نیستی

پس لطفا قضآوتم نکن

پرواز

۹ نظر

زندگی چون قفس است

قفسی تنگ پر از تنهایی

و چه خوب است دم غفلت آن زندان‌بان

و سپس بال و پر عشق گشودن

بعد از آن هم پرواز

حس نکرد

۱۲ نظر

هیچ کس ویرانیم را حس نکرد

وسعت تنهایی ا م را حس نکرد

در میان خنده های تلخ من

گریه پنهانیم را حس نکرد

کوری

۱۲ نظر

دیشب  

چشمهایم از فرط گریه می سوخت

اما حالا  

آرام آرام است

آنطور که میگفتن

        کوری بد نیست         
آرشیو مطالب
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان