همان یکی

گاهی باران

۵ نظر

گاهی باران

همه دغدغه اش باغچه نیست

گاهی از غصه تنها شدنش

می بارد

چشمهایم

۱۱ نظر

دیشب  

چشمهایم از فرط گریه می سوخت

اما حالا  

آرام آرام است

آنطور که میگفتن
          
 کوری بد نیست

اتفاق خوب

۹ نظر

نمیدانم چه کسی

دست اتفاق های خوب زندگی ام را گرفته است

که دیگر نمی افتد 


عشق ارمغان دلدادگیست

۵ نظر

ای کاش تنها یک نفر هم در این دنیا مرا یاری کند ، ای کاش می توانستم با کسی

درد دل کنم تا بگویم که ، من دیگر خسته تر از آنم که زندگی کنم تا ابد غم شبهایم را

، تا بفهمد درد تن خسته و بیمارم را ، قانون دنیا تنهایی من است و تنهایی من

قانون عشق است و عشق ارمغان دلدادگیست و این سرنوشت سادگیست

آموخته ام

۱۳ نظر

زندگی ام به قیمت سپید شدن موهایم تمام شد..

اما  آموخته ام که

ناله ام سکوت باشد...گریه ام لبخند ...

و تنها همدمم خدا باشد...

پیوند ها
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان